90 % skladem
93 % doručeno do 6 dnů
Exkluzivita
Zákaznická podpora: +420 724 777 014 (Po-Pá 8:00 - 17:00)
Košík
0
0 Kč
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

uzavřené se spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk

Provozovatel internetového obchodu:

Nábytek ALDO, s.r.o.

sídlem Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, Česká republika

IČ: 28572599

DIČ: CZ28572599

tel.: + 420 724 777 014

e-mail: info@nabytek-aldo.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32583.

 

 

 

  1.     Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1.   Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2.   Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několik částí máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě14 dnů ode dne následujícího pod dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

 

1.3.   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (společnost Nábytek ALDO, s.r.o., IČO 258 72 599, sídlem Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, tel. +420 724 777 014, e-mail: info@nabytek-aldo.cz), a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

1.4.   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

  1.     Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1.   Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platby však nejsme povinni vrátit dříve, než od Vás obdržíme vrácené zboží nebo než nám prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dřív. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tímto nevzniknou další náklady (vyjma nákladů spojených s vrácením zboží).

 

2.2.   Náklad spojené s vrácením zboží

 

2.2.1.     Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

2.2.2.     Odstoupíte-li od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1.000, - Kč.

 

2.3.   Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámil(a) s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

 

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČO:

Se sídlem:

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo ………….

 

 

V ………. dne ……….

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 

Přílohy:

Doklad o koupi

Poučení o odstoupení od smlouvy

PDF VOP ke stažení