Doručení do 5 dnů
90 % skladem
93 % doručeno do 6 dnů
Exkluzivita
Zákaznická podpora: +420 724 777 014 (Po-Pá 8:00 - 17:00)
Košík
0
0 Kč
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!


Nábytek ALDO - podmínky souteže

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA SÍTI FACEBOOK

1. Organizátor 

Společnost Nábytek ALDO s.r.o.
ul. Strojnická 398
735 62 Český Těšín -Mosty
IČO : 285 72 599
DIČ : CZ28572599
č.ú. česká republika - K.B.: 43 - 3856520277 / 0100

2. Hlavní výhra
2.1. Výhra je vždy jasně definována v příspěvku na sociální síti, kde bude soutěž spuštěna.
2.2. Nelze požadovat výhry, které je oznámena u spuštění soutěže.

3. Účastníci soutěže
3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 13let, což je podmínkou registrace na Facebooku.
3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

4. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze
4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.
4.2. V případě fotografické soutěže budou schváleny pouze fotografie, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen své vlastní fotografie. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.
4.3. Pro účast v soutěži a nahrání fotky, je nutné se stát fanouškem naší fanpage na Facebooku.
4.4. Vítěz soutěže bude kontaktován emailem případně zprávou na Facebooku. Organizátor soutěže pošle výhru vítězi na adresu nebo email, který vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře.
4.5. Z každého emailu nebo profilu může být poslán pouze jeden příspěvek. Každý příspěvek může být vložen/soutěžit jen jednou.
4.7. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na zprávu s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14ti dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 14ti dnů od odeslání emailu s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.
4.8 Soutěž probíhá do 30. 04. 2020 do 23:59 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 23:58:59). Soutěž probíhá na fanpage Nábytek Aldo na adrese https://www.facebook.com/nabytekaldo/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením „like“ na fanpage Nábytek Aldo a splněním následujících podmínek:

Nechte děti nakreslit jejich vysněný pokojíček.

Obrázek vyfoťte a vložte do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku (odkaz) spolu s doprovodným textem dítěte. 

5. Nahrávání fotografií do soutěže
5.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
5.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;
5.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.
5.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.
5.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.
5.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

6. Udílení ceny
6.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána. V případně poukázky bude cena zaslána na email.

Výhra v rámci této soutěži: Poukaz v hodnotě 15 000 Kč.

6.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu. V případě poukázky vítěz zašle emailovou adresu.
6.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.
6.4. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.
6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: e-mail.info@nabytek-aldo.cz

7. Hlasování
7.1. Výherce bude vybrán pomocí podmínek, které budou upřesněny v příspěvku, kde bude informováno o spuštění soutěže. Při rozhodování o vítězi má poslední slovo organizátor soutěže.

8. Všeobecné obchodní podmínky
8.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, Nábytej Aldo a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.
8.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.
8.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.

9. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nábytek ALDO s.r.o. se sídlem ul. Strojnická 398, 735 62 Český Těšín -Mosty, IČ: 285 72 599 (dále jen: „správce“). Účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele.